Voor 12u besteld, dezelfde dag verzonden.

Boven €75 gratis verzending.

Privacyverklaring

Nadja de Natris, gevestigd aan Stekkenberg 82, 6561XM Groesbeek, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.nadjadenatris.nl
Stekkenberg 82
6561XM Groesbeek
nadjadenatris@web.nl
Nadja de Natris is de Functionaris Gegevensbescherming van Nadja de Natris. Nadja de Natris verwerkt
uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij
verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Nadja de Natris verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Nadja de Natris verwerkt:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via nadjadenatris@web.nl, dan wordt deze
informatie verwijderd.

Nadja de Natris verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Nadja de Natris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er wordt een bewaartermijn gehanteerd van max. 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nadja de Natris verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Nadja de Natris gebruikt
Nadja de Natris gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Nadja de Natris gebruikt
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee
de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen
via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
nadjadenatris@web.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nadja de Natris zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Nadja de Natris wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Nadja de Natris persoonsgegevens beveiligt
Nadja de Natris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via nadjadenatris@gmail.com

© 2024 copyright - nadjadenatris.nl
Website by